# دلنوشته_های_من

روز ماحال و روز ما

 به راحتی تهمت می زنیم!...اما به سختی ممکنه تهمت نزنیم!   به راحتی غیبت میکنیم!...اما به سختی ممکنه غیبت نکنیم!   به راحتی هر چیزی رو نگاه میکنیم!...اما به سختی جلوی چشممون رو میگیریم!   به راحتی هر ... ادامه مطلب
/ 87 نظر / 14 بازدید