ریشه عزاداری در قرآن

 

آیا عزاداری ریشه قرآنی دارد؟ و یا فقط در فرهنگ تشیّع ریشه دارد؟


 

 

آنچه پیش رو دارید پاسخ به اهمّ شبهاتی است که در این عصر و زمان مطرح است. امید که روح بلندسرور شهیدان ما را در ارائه صحیح و محکم پاسخ ها یاری رساند. انشاء اللّه

 

در پاسخ این شبهه باید گفت عزاداری ریشه قرآنی نیز دارد
و آیات عدیده ای بر این امر دلالت دارد که به نمونه هایی اشاره می شود:

ب: تعظیم شعائر الهی

 

قرآن کریم
می فرماید: «و من یعظّم شعائر اللّه فانّها من تقوی القلوب؛(1) و هر کس شعائر الهی
را بزرگ دارد این کار نشانه تقوای دلهاست.»

 

یکی از علمای اهل سنّت می نویسد: «شعائر جمع شعیر( یا شعیره) به معنای علامت است
و هرچه که از دیدن آن خدا به یاد آید، شعائر خداست، وشعائر اللّه اختصاص به صفا و مروه ندارد.»
 
چنانکه از دهلوی نقل شده است که «...محبّت شعایر اللّه عبارت است از محبّت قرآن و پیامبر و کعبه، بلکه هر چیز که به خدا منتسب باشد حتی اولیای خدا.»(2)

 

مرحوم علّامه
طباطبایی می نویسد: «شعایر عبارت است از نشانه هایی که انسان را به سوی خدا راهنماییمی کند و منحصر به صفا و مروه و مانند آن نمی شود بنابراین هر نشانه ای که انسان را به یاد خدا بیندازد تعظیم آن موجب تقوای الهی می گردد و تمام نشانه ها را در بر می
گیرد.»(3)

 

و عزاداریهابهترین مصداق شعائر الهی است چرا که در آنجا قرآن خوانده می شود
و مسائل دینی مطرح می گردد، مردم به یاد خدا و قیامت می افتند و در هجران و شهادت  اولیاء خدا گریه می کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.سوره حج، آیه 32

 

 2. حجةالبالغه، شاه ولی اللّه دهلوی، ص 69، الاصول
الاربعه فی تردید الوهابیّه، صاحب جان هندی حنفی، ص 30.

 

 3. علّامه طباطبایی، تفسیر المیزان، دارالکتب الاسلامیة،
ج 1، ص 414، ذیل آیه 165 بقره./ 4 نظر / 5 بازدید
سارا

slm be man sar bezan mr banisaeid

hadi

سلام آقا امین استفاده کردیم

مریم

ایششش توام با این یخ نظر دادنت! دوست داشتی به این وبمم برو یخچال جوون!!!!!!!! http://respina213.blogfa.com/