سلام دوستان این ادرس  دیگر وبلاگم هست که به دلیل برخی از محدودیت های پرشین بلاگ ازا ون استفاده میکنم.

تشریف بیارید و نظر خود رابیان کنید.

امین بنی سعید هویزه